Hotline: 0903.778.199 - 0907.778.199

Bao bì

Bao bì plastic mẫu 2

Bao bì plastic thường không mùi, không vị, có loại có thể đạt độ mềm dẻo, áp sát bề mặt thực phẩm khi được tạo nên độ chân không cao trong trường hợp sản phẩm cần bảo quản chân không. Có loại bao bì đạt độ cứng vững cao, chống va chạm cơ học hiệu quả chống thấm khí hơi do đó đảm bảo được áp lực cao bên trong môi trường chứa thực phẩm.
Bao bì thực phẩm trong suốt có thể thấy được thực phẩm bên trong, hoặc có thể mờ đục , che khuất toàn ánh sáng để bảo vệ thực phẩm.
Bao bì plastic có loại có thể chịu được nhiệt độ thanh trùng hoặc nhiệt độ lạnh đông âm độ.
Các bao bì plastic được in ấn nhãn hiệu dễ dàng, đạt được mức độ mỹ quan yêu cầu.
Tính chất nổi bật hơn cả của bao bì plastic là nhẹ hơn tất cả các bao bì khác, rất thuận tiện trong phân phối chuyên chở.
Hiện nay bao bì plastic chứa đựng thực phẩm là bao bì một lớp nhưng cấu tạo bởi sự ghép hai hay ba vật liệu plastic lại với nhau để cung cấp tình năng hoàn thiện cho bao bì, đpá ứng yêu cầu của loại thực phẩm chứa đựng .
Bao bì plastic không được tái sử dụng trong sản xuất thực phẩm , sau một lần chứa đựng có thể tái sinh tùy loại plastic.

Mô tả
Bao bì plastic thường không mùi, không vị, có loại có thể đạt độ mềm dẻo, áp sát bề mặt thực phẩm khi được tạo nên độ chân không cao trong trường hợp sản phẩm cần bảo quản chân không. Có loại bao bì đạt độ cứng vững cao, chống va chạm cơ học hiệu quả chống thấm khí hơi do đó đảm bảo được áp lực cao bên trong môi trường chứa thực phẩm.
Bao bì thực phẩm trong suốt có thể thấy được thực phẩm bên trong, hoặc có thể mờ đục , che khuất toàn ánh sáng để bảo vệ thực phẩm.
Bao bì plastic có loại có thể chịu được nhiệt độ thanh trùng hoặc nhiệt độ lạnh đông âm độ.
Các bao bì plastic được in ấn nhãn hiệu dễ dàng, đạt được mức độ mỹ quan yêu cầu.
Tính chất nổi bật hơn cả của bao bì plastic là nhẹ hơn tất cả các bao bì khác, rất thuận tiện trong phân phối chuyên chở.
Hiện nay bao bì plastic chứa đựng thực phẩm là bao bì một lớp nhưng cấu tạo bởi sự ghép hai hay ba vật liệu plastic lại với nhau để cung cấp tình năng hoàn thiện cho bao bì, đpá ứng yêu cầu của loại thực phẩm chứa đựng .
Bao bì plastic không được tái sử dụng trong sản xuất thực phẩm , sau một lần chứa đựng có thể tái sinh tùy loại plastic.
Shopping cart