• Địa chỉ văn phòng: 29/16 Bửu Đình, Phường 5, Quận 6. Tp.HCM
  • Địa chỉ xưởng sản xuất: 70/13 Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 0903778199, 0907778199
  • nhukhangus@gmail.com
X